CONDICIONS GENERALS

Condicions del servei

- Quota mensual entrenaments i partits federats i consell: 30€, preu germans/es: 25€.

- Quota mensual entrenaments i partits patufet: 20€

- Les quotes es carregaran al compte del 10 al 15 de cada mes mitjançant un rebut domiciliat a la targeta bancària.
- La baixa al club s’haurà de comunicar amb una setmana abans de l’acabament del mes en curs i per escrit a info@futsalexperience.com
- La baixa fora del termini indicat no donarà dret a la devolució de la quota.
- No es retornarà la quota en cas de baixa puntual.
- En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió del rebut.
- El CLUB ESPORTIU FUTSAL EXPERIENCE AMPOSTA declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar en cas que la informació proporcionada sigui incorrecta.

- No responsabilitzaré en cap cas al CLUB ESPORTIU FUTSAL EXPERIENCE AMPOSTA i a cap dels seus monitors/entrenadors o membres de junta de lesions lleus, greus o mort sota cap concepte derivats de la pràctica de l’esport. Entenent què el jugador té una cobertura sanitària general i/o privada  de la mútua FCF/mútua Consell Comarcal contractada i pagada pel jugador o la família. Sóc coneixedor d’aquestes condicions i repercussions i signo per voluntat pròpia

 

CLUB ESPORTIU FUTSAL EXPERIENCE AMPOSTA
CIF: G-55758551
Dirección fiscal: C/ FELIP II, 14
43870 Amposta (Tarragona)