PAS 1
PARE/MARE/TUTOR O TUTORA LEGAL
PAS 2
DADES DEL NEN/A
Nom(s) *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Cognom(s) *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Adreça *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
DNI *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Telèfon *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Data de naixement *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Correu electrònic *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Seleccioni forma de pagament *
  • - seleccioni una opció -
  • Targeta bancaria (35€ al mes)
  • Pagament tranferència Bancaria (35€/mes)
  • Pagament efectiu en 1 cop (300€)
- seleccioni una opció -
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR DEL PARE/MARE (DNI FRONTAL, DNI DARRERA)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
DNI frontal
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
DNI DARRERA
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
** Si us plau, carregar cada imatge amb un nom diferent
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
Nom(s) *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Cognom(s) *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
Data de naixement *
Aquesta dada és requerit
Aquesta dada és requerit
DNI (si en té)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
Pren alguna medicació?
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
Pateix alguna malaltia o malaltia que li limiti la pràctica esportiva?
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
L'han operat alguna vegada? En cas afirmatiu, indiqui el.
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR PER ALS NENS
FOTO CARNET,CARTILLA DE VACUNES, DNI FRONTAL (si tenen), DNI DARRERA (si tenen)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
FOTO CARNET
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
CARTILLA DE VACUNES
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
DNI FRONTAL (si tenen)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
DNI DARRERA (si tenen)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
** Si us plau, carregar cada imatge amb un nom diferent
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!
Termes i condicions per a fotos (Condicions dels Drets d’imatge)
¡Se requiere campo!
¡Se requiere campo!