DRETS D'IMATGE

Autorització drets d’imatge

L’Associació CLUB ESPORTIU FUTSAL EXPERIENCE AMPOSTA amb NIF      G-55758551 en tant que responsable del tractament de les dades personals de l’interessat, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació (per consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat.

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que sigui obligació legal. L’Interessat pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb una «x» la casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de destinataris.

Drets que té l’Interessat: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu info@futsalexperience.com

CLUB ESPORTIU FUTSAL EXPERIENCE AMPOSTA
CIF: G-55758551
Dirección fiscal: C/ FELIP II, 14
43870 Amposta (Tarragona)